Nhận 50K khi mở tài khoản chứng khoán VNDirect trực tuyến

Nhận 50,000

Nhận 50K khi mở tài khoản chứng khoán VNDirect trực tuyến

Nhận 50K khi mở tài khoản

Đăng nhập và click Activate Deal –>  Đăng ký tài khoản mới = Điền SĐT + email –> Nhận mã OTP qua SĐT/email –> Điền thông tin cập nhật tài khoản (bao gồm CMND và tài khoản ngân hàng) –> Cập nhật thông tin tài khoản thành công =>Nhận 50K

Expired On Tháng Chín 27, 2020
VNDirect

Nhận 50K khi mở tài khoản chứng khoán VNDirect trực tuyến

Nhận 50K khi mở tài khoản

Đăng nhập và click Activate Deal –>  Đăng ký tài khoản mới = Điền SĐT + email –> Nhận mã OTP qua SĐT/email –> Điền thông tin cập nhật tài khoản (bao gồm CMND và tài khoản ngân hàng) –> Cập nhật thông tin tài khoản thành công =>Nhận 50K

Expired On Tháng Chín 27, 2020

Leave a Reply

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.