NHẬN HOÀN TIỀN

Xem báo cáo giao dịch & số tiền được hoàn tại đây

Đăng ký tài khoản để nhận tiền hoàn khi mua sắm


hoàn tiền là gì ?

Bất cứ khi nào bạn thực hiện mua sắm thành công bất cứ sản phẩm nào bằng cách sử dụng liên kết thông qua nút ACTIVATE DEAL , các thương hiệu sẽ thanh toán hoa hồng cho chúng tôi và chúng tôi trích lại một phần hoa hồng đó lại cho bạn. Đó gọi là Hoàn tiền. Lưu ý: bạn cần đăng nhận để được ghi nhận hoàn tiền, nếu chưa có tài khoản có thể đăng ký mở tài khoản miễn phí.

TÔI NHẬN TIỀN HOÀN NHƯ THẾ NÀO ?

Sau khi đăng nhập, bạn có thể theo dõi số tiền được hoàn tại đây. Nếu số tiền đạt từ 200,000 bạn có thể gửi yêu cầu hoàn tiền, và nhớ cập nhật thông tin chuyển khoản trong mục hồ sơ.

CÁC BƯỚC ĐỂ NHẬN HOÀN TIỀN

  • BƯỚ C 1: Bạn cần đăng nhập vào tài khoản nếu đã đăng ký hoặc thực hiện đăng ký nếu chưa có tài khoản. Kiểm tra số dư, hiện tại, bạn có thể yêu cầu nhận hoàn tiền nếu số dư tối thiểu là 200,000

BƯỚC 2: CẦN CẬP NHẬT THÔNG TIN TÀI KHOẢN TRƯỚC KHI YÊU CẦU

BƯỚC 3: YÊU CẦU RÚT TIỀN, NHẬP SỐ TIỀN CẦN CHUYỂN VÀ GỬI YÊU CẦU