Hướng dẫn giao dịch hoàn tiền

Posted on |

Bước 1: Đăng nhập tài khoản hoặc nếu chưa có tài khoản có thể đăng ký miễn phí tại đây

Bước 2: Sau khi đăng nhập, hệ thống sẽ tự động chuyển đến trang giao diện quản lý thành viên, click góc trái màn hình, chọn “xem trang” để trở lại trang giao dịch hoàn tiền. Tìm kiếm hoặc chọn sản phẩm theo danh mục/thương hiệu, sau đó chọn “CHỌN MUA” để được chuyển đến trang gốc sản phẩm. Lúc này, bạn sẽ được hệ thống ghi nhận đang thực hiện giao dịch. Tại trang gốc sản phẩm, bạn thực hiện giao dịch bình thường.

Sau khi thực hiện giao dịch thành công, bạn chờ trong vòng 30-60 phút để kiểm tra giao diện thành viên, bằng cách chọn tên user và xem Cashback Earned.

Tại đây, bạn sẽ thấy giao dịch hiện lên trong mục Transactions, trạng thái giao dịch có thể là Approved (đã được xác nhận” hoặc Pending approval (chờ duyệt, phụ thuộc vào thời gian đối soát của mỗi nhà cung cấp sản phẩm, bạn có hủy đơn hàng sau đó hay không…..)

Bạn có thể kiểm tra số dư tích lũy thông qua giao diện thành viên

Leave a Reply

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.