Mở tài khoản hoàn tiền

Posted on |

Mục đích mở tài khoản và bạn phải đăng nhập trước khi thực hiện giao dịch để hệ thống ghi nhận giao dịch và tính tiền bạn sẽ nhận được. Đồng thời, thông qua tài khoản, bạn kiểm tra được số tiền hoàn tích lũy, các giao dịch phát sinh và thực hiện yêu cầu chuyển tiền về tài khoản cá nhân.

Để mở tài khoản, nhấp vào liên kết Login/Register ở góc phải màn hình, sau đó nhập thông tin tên sử dụng và email. Kiểm tra email, nhấp vào liên kết để cập nhật mật khẩu truy cập, sau đó hệ thống sẽ chuyển đến giao diện quản lý tài khoản. Tại đây, bạn có thể kiểm tra số dư hiện có và các giao dịch.

Giao diện sau khi cập nhật password từ email thông báo

Nhớ duy trì trạng thái đăng nhập trước khi thực hiện giao dịch để hệ thống ghi nhận và cập nhật số tiền bạn được nhận nhé.

Leave a Reply

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.