Giới thiệu và nhận tiền thưởng

Giới thiệu và nhận tiền thưởng như thế nào ?

1. Đăng ký thành viên

Sign Up đăng ký nếu bạn chưa là thành viên. Login Đăng nhập nếu đã đăng ký.

2. Mời bạn bè

Mời những người bạn có thói quen mua sắm trực tuyến. Số lượng bạn mời càng nhiều, tiền thưởng càng cao. Truy cập Dashboard, chọn Refer-n-Earn và gửi cho bạn của bạn link mời tham gia LẤY LINK GIỚI THIỆU Ở ĐÂY

[private role=”subscriber-only”][current_user][/private]

3. Người bạn mời mua sắm & nhận hoàn tiền

Người bạn mời tham gia thực hiện việc mua sắm qua trang hoantien.smartchoice.vn và nhận được tiền hoàn sau mỗi giao dịch thành công THEO DÕI THU NHẬP TỪ GIỚI THIỆU TẠI ĐÂY

4. Bạn sẽ nhận được tiền thưởng mỗi khi người bạn mời tham gia thực hiện rút tiền được hoàn

Bạn sẽ nhận được số tiền thưởng 10% mỗi khi người bạn mời tham gia thực hiện rút tiền được hoàn.