Recently Expired Offers


Tỷ lệ hoàn tiền khi mua sản phẩm tại Hnammobile

Sản phẩm Tỷ lệ hoàn tiền
Điện thoại, máy tính bảng khác Apple 1.5%
Điện thoại, máy tính bảng thuộc Apple (hàng công ty) 0.3%
Điện thoại, máy tính bảng thuộc Apple (hàng xách tay) 0.15%
Phụ kiện thường 3%
Phụ kiện đặc biệt (âm thanh, headphone...)+ đồng hồ thông minh 1%
Phụ kiện kinh doanh)+ đồng hồ thông minh 2%
Nước hoa 3%
Điện thoại củ 0.2%