Recently Expired Offers


Điều kiện ghi nhận hoàn tiền

Khách hàng nhận hàng và thanh toán thành công đơn hàng thuộc shop+

Đối với shop thường: Khách hàng không khiếu nại trả hàng sau 02 ngày, kể từ ngày nhận hàng.

Đối với shop Mall: Khách hàng không khiếu nại trả hàng sau 07 ngày, kể từ ngày nhận hàng.